Пощенски адрес:
гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" № 23
Официален e-mail: office@libgabrovo.com


 

Директор: Савина Цонева
e-mail: s_tsoneva@libgabrovo.com ; office@libgabrovo.com
тел.: 066 807 101
Регистрация и информация
За контакти: Анелия Радоева
e-mail: reg_libgab@abv.bg
Детски отдел
За контакти: Павлина Велева
e-mail: do_gabrovo@abv.bg
тел.: 066 806 327
Отдел "Заемна за възрастни"
За контакти: Ева Тюлюмбакова
e-mail:libgb_zv@abv.bg
тел.: 066 806 210; 0878 649 760
Читалня „Д-р Петър Цончев”
За контакти: Миглена Хаджиева
e-mail: libgb_ch1@abv.bg
тел.: 066 807 101
Читалня "Природоматематически и приложни науки''
За контакти: 
e-mail: libgb_ch2@abv.bg
тел.: 066 807 101
Отдел по изкуствата
За контакти: Пламен Генчев
e-mail: libgab_art@abv.bg
тел.: 066 806 292
Отдел "Краезнание"
За контакти: Нина Иванова
e-mail: librarygb_kraeznanie@abv.bg
e-mail: libgbkr@abv.bg
тел.: 066 807 101
Филиал - Радичевец
За контакти: Руска Симеонова
e-mail: felial_rbap@abv.bg
тел.: 0878 649 754
Информационен и Интернет център
За контакти: 
e-mail: libgb_ch2@abv.bg
тел.: 066 807 101
Междубиблиотечно заемане
За контакти: Анелия Мутафчиева-Христова
e-mail: libgab-mzs@abv.bg
тел.: 066 806 292
Отдел ''Експертно-консултантска и координационна дейност''
За контакти: Светла Лазарова
e-mail: metod_ap@abv.bg
Отдел "Комплектуване и каталогизация"
За контакти: Светла Лазарова
e-mail: libgbkok@abv.bg
e-mail: lib_gabrovo@mail.bg
тел.:0878 649 772
Административно-стопански отдел
За контакти: Красимира Пенева
e-mail:libgab@abv.bg
тел.: 066 807 101
Отдел "Автоматизирани информационни ресурси и интернет"
За контакти: инж. Йолина Христова
тел.: 066 806 269
e-mail: y_hristova@libgabrovo.com
Отдел "Дигитален център"
За контакти: инж. Мариана Трифонова
e-mail: libgab_dc@abv.bg
menue  Начална страница 

  РБ Габрово, 2013  Към пълната версия