Електронен каталог на книги и нетрадиционни носители на информация

Съдържа информация за налични книги, CD, DVD, аудио - касети, карти и продължаващи издания на български и чужди езици за периода от 1994г. до момента.

menue  Начална страница 

  РБ Габрово, 2013  Към пълната версия