ПЛАТЕНИ УСЛУГИ   

Наименование на услугата Единична мярка Цена
Регистриране на читатели
Издаване на читателска карта на възрастни читатели (над 14 год) 1 година - еднократно 9.00 лв.
Издаване на читателска карта на възрастни читатели (над 14 год) 6 месеца - еднократно 7.00 лв.
Родители на деца под 6 г., ползващи само Детския отдел 1 година - еднократно 4.00 лв.
Инвалиди, многодетни майки, ветерани от войните, сираци до 16 г. 1 година - еднократно 2.00 лв.
Студенти, ученици, безработни, пенсионери 1 година - еднократно 6.00 лв.
Деца до 14 години 1 година - еднократно 4.00 лв.
 
Запазване на специализирана литература и уведомяване по телефона за 1 том 0.50 лв.

 

 

 

menue  Начална страница 

  РБ Габрово, 2013  Към пълната версия