ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от г-жа Таня Христова по повод 24 май

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

от г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово

по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

 

Маратон на четенето 2020 в Габрово

 

Какво предлага библиотеката в условията на извънредното положение

Срокът на заетата вече литература ще бъде служебно удължен до отмяна на извънредното положение!

 

 

Във връзка с извънредното положение, въведено в страната,  Ви уведомяваме, че библиотеката е затворена за потребители на библиотечни услуги до второ нареждане.

 

 Екипът на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ напомня на своите читатели, че могат да ползват онлайн услугите, предлагани на сайта на библиотеката, както и дигитализираните книжни колекции и краеведското съдържание в рубрика „Регион Габрово“.

 

Достъп до онлайн каталога на библиотеката:  https://ilib.libgabrovo.com/

 

Наличие на пълнотекстови ресурси в онлайн каталога:

Всяко налично заглавие, за което се открие дигитализирано копие някъде в интернет пространството, получава препратка “Чети онлайн”. Последването ѝ отвежда потребителя до съответния сайт, където може да използва електронно копие на търсената книга. Тези дигитални копия не са създадени и не се съхраняват в РБ „Априлов - Палаузов“, а са индивидуални инициативи на потребители на глобалната мрежа.

Освен това от електронния каталог, подменю „Моята библиотека“ читателите имат възможност за достъп до личния си читателски картон с информация за заетата литература и текущо състояние на заявки, възможност за online запазване на литература и проследяване състоянието на заявката, възможност за online презаписване на заета литература.

За да се възползвате от тези услуги, вие трябва да сте регистриран читател на библиотеката с валидна карта и да имате създаден профил за достъп до „Моята библиотека“

Електронен каталог на ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания на РИМ и РБ „Априлов – Палаузов“ - http://kin.libgabrovo.com/

 

Краеведски ресурси:

Краеведски календар с бележити личности и събития https://libgabrovo.com/page/bg/aktualno/kraevedski-kalendar.php

 

Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“: http://e-lib.libgabrovo.com/  - вестници, списания, единични  и юбилейни листове, издадени главно в периода след Освобождението до 1944 г. в Габрово.

 

Изрезки от миналото https://libgabrovo.wixsite.com/izrezki

 

Виртуални витрини:  http://gabrovo.libgabrovo.com/page/bg-leftmenu/virtualni-vitrini.php

Памет за ШИПЧЕНСКАТА ЕПОПЕЯ

 

Из книжовното културно-историческо наследство на Област Габрово

 

Първото новобългарско светско училище

 

140 години от рождението на акад. Никола Михов

 

140 години от обявяването на Априлското въстание в Габровския край

 

170 г. от рождението на Райчо (Рачо) Михов КАРОЛЕВ (15.02.1846 - 12.03.1928)

 

На сайта на библиотеката може да намерите още много полезна информация – препоръчани книги, нови заглавия, текуща периодика, уеб указатели, виртуални витрини, е-образование, зелена страница, партньори и проекти и др.

 

 

Срокът на заетата вече литература ще бъде служебно удължен до отмяна на извънредното положение!

РБ ''Априлов-Палаузов'' обявява подбор по документи и събеседване за длъжността „Библиотекар”

Във връзка с обявеното извънредното положение в страната Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" спира приеманто на документи за длъжността „Библиотекар”.

 

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ” ГАБРОВО

 

обявява

 

подбор по документи и събеседване за длъжността „Библиотекар”

 

Основни длъжностни задължения:

 

Комплектува (подбор, закупуване, абонамент или приемане като дарение) и обработва библиотечните фондове и колекции (инвентиране, описване, каталогизиране, както и извършва вторичен подбор на библиотечни документи).

 

Работно място: Направление ”Комплектуване, библиотечна обработка и каталогизация”, РБ „Априлов–Палаузов”, пл. Възраждане № 23

 

Основна заплата:  735 – 765 лв.

 

Изисквания към кандидатите:

 

 • Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ специалност „Библиотечно – информационни науки”, професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини на библиотечно-информационния цикъл;  средно образование с професионална квалификация „Библиотекар“
 • Компютърна грамотност  - Microsoft Office и Internet
 • Възможности за усвояване на умения за работа със специализиран софтуер;
 • Умения за работа в екип;
 • Ползването на чужд език  е предимство

 

Необходими документи:

 

 • Заявление за участие в подбора
 • Автобиография (CV)
 • Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен и други документи, удостоверяващи професионална квалификация
 • Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит
 • Копие от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

 

Начин на провеждане на подбора:

 

 • По документи и събеседване: – разглеждане на заявленията и приложените документи от комисия, назначена със заповед на директора на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” и  провеждане на събеседване /интервю/ с кандидатите.

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

Документите се приемат в „Деловодство”, ет. 1 на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 ч.в срок от 1 до 31 март  2020 година.

 

За контакти:

 

 

0877475808 Цветка Айвазова – по въпроси, свързани с документите за кандидатстване;

0878649772 Светла Лазарова - по въпроси, свързани с естеството на работата.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

1770 нови книги в Регионална библиотека ''Априлов-Палаузов''

1770 нови книги в Регионална библиотека ''Априлов-Палаузов''

 

През месеците ноември и декември фондовете и колекциите на регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово се обогатиха с 1450 заглавия в 1770 тома българска и чужда художествена, детска и специализирана литература от всички области на знанието.

 

Книгите и другите нетрадиционни източници на информация са закупени по спечелен от библиотеката проект на стойност 22000 лв. В средата на годината Министерство на културата обяви конкурсна сесия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2019 г. за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници. Заглавията, с които екипът кандидатства, бяха съобразени с търсенията и потребностите на читателската аудитория.

 

В проекта приоритетно намериха място издания на български автори – 43 %. Общо 258 регистрирани по българското законодателство издателства намериха място в проектното предложение.

 

Книжните заглавия, които постъпиха в библиотеката обхващат областите наука, философия, психология, право, педагогика, икономика, компютърни науки, изкуство, архитектура, литературознание, история, художествена литература за деца и за възрастни от български и чужди автори.

 

Придобити са ценни справочни издания, речници, карти, учебници от различни висши учебни заведения – НБУ, ВТУ, БАН, СУ, както и учебни помагала и ръководства от различните отрасли на знанието. Закупени са не само книги, а и DVD, пътеводители, албуми, картографски и нотни издания.

 

Набавени са в повече екземпляри произведенията от списъците за задължителна литература за учениците от 1 до 12 клас. Заглавията, които предлага библиотеката са съобразени с потребностите и изискванията на читателите.

menue  Начална страница 

  РБ Габрово, 2013  Към пълната версия